นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบมจ. กรุงไทย แอกซ่าสำหรับผู้ใช้งาน
 
การปรับปรุงใน 6 มกราคม 2015
 
ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ บมจ. กรุงไทย แอกซ่า เราต้องการให้คุณรู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล (PII) บริษัทฯที่ได้เก็บรวบรวมจากคุณจะได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเจนเนอรัลมอเตอร์สประเทศไทย สำหรับผู้สมัครงาน จะช่วยให้คุณทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯจะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้แบ่งปันกับบริษัทฯบน career site http://www.gm.com/corporate/careers/usa/index.jsp, และตลอดกระบวนการจ้างงานทั้งหมดของประเทศไทย
 
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งาน
กระบวนการจ้างงานของบมจ. กรุงไทย แอกซ่า ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะของคุณ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เมื่อคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการการจ้างงานของ บมจ. กรุงไทย แอกซ่า คุณจะถูกถามเพื่อให้ข้อมูลกับบริษัทฯในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจะให้จะถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบทักษะของคุณและความสนใจที่จะต้องการงานจากบมจ. กรุงไทย แอกซ่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้ในการติดต่อและระบุตัวคุณตลอดกระบวนการจ้างงาน
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเก็บรวบรวมไว้ในกระบวนการการจ้างงาน:
 
* ชื่อ
* ที่อยู่
* ประวัติการจ้างงาน
* เชื้อชาติและชาติพันธุ์ (เฉพาะกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย)
* ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (เฉพาะกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย)
* เลขประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้ (เฉพาะในกรณีมีเสนอขยายการจ้างงาน)
 
ข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกับบมจ. กรุงไทย แอกซ่าอาจจะถูกใช้โดย Supplier ของบริษัทฯเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ของการให้บริการในกระบวนการจ้างของบมจ. กรุงไทย แอกซ่า ตัวอย่างเช่นบริษัทฯอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ กับ Supplier ผู้ที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือการคัดเลือก เช่น บทบาทสมมติและความท้าทายในการตัดสินใจ หรือกับ Supplier ที่จะดำเนินการตรวจสอบ background เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามนอกจากจะได้รับอนุญาตจากคุณ แต่ไม่มีอะไรในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลของรัฐบาล นอกจากนี้ไม่มีอะไรในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะป้องกันการใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยบมจ. กรุงไทย แอกซ่าหรือบุคคลอื่น ๆ
 
คุกกี้และติดตามอุปกรณ์อื่น ๆ
เราอาจใช้คุกกี้และติดตามอุปกรณ์อื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรามีประโยชน์กับคุณเช่นช่วยให้คุณสามารถรักษาข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณระหว่างการเข้าชม การใช้คุกกี้ยังช่วยให้เราในการวัดกิจกรรมของไซต์เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดี คุกกี้และการติดตามอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจถูกใช้เพื่อบอกเราซึ่ง เวลาและระยะเวลาของการเข้าชมหน้าเว็บของคุณ, หน้าเว็บที่คุณดูในเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนเว็บไซต์ของเรา และชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บมจ. กรุงไทย แอกซ่าตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้การควบคุมจากการโจรกรรม, การใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือการกระจายที่ไม่ถูกต้องและจะใช้มาตรการขององค์กรทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในกระบวนการจ้างงานจะถูกสแกนและเก็บไว้ไนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกรณีปกติที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่า การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลนั้นไม่ได้ปลอดภัย 100% ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
การเข้าถึงและการอัพเดตข้อมูลส่วนตัว
ถ้าคุณต้องการที่จะตรวจสอบ, แก้ไข, ปรับปรุง ลบหรือจำกัด การใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลขอคุณที่ให้ไว้ก่อนหน้ากับบมจ. กรุงไทย แอกซ่า คุณสามารถติดต่อ  โดยการเข้าถึง KTAXA AGENT CENTER Website ที่ http://www. gm.com/corporate/careers/usa/index.jsp เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด
 
การจัดเก็บและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการของเราบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่การเก็บรักษาต่อไปตามกฎหมายกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ถ้าภายหลังจากการส่งใบสมัครของคุณ คุณตกลงที่จะรวมอยู่ในผู้สมัครกองกลางของเรา แล้วข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกิน 12 เดือน
 
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามเขต
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บและประมวลผลในประเทศใดๆ ที่เรามีบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯหรือที่เราได้ติดต่องานกับผู้ให้บริการ โดยในการใช้บริษัทฯ career site คุณยินยอมที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ที่อาจไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของคุณ
 
ข้อมูลที่สำคัญ
เราจะไม่เก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีความสำคัญ (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา, เชื้อชาติ, ชาติกำเนิด, ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความเชื่ออื่นๆ, สังกัดหรือกิจกรรมทางสหภาพแรงงาน, สุขภาพ, เรื่องเพศ, การดำเนินการทางอาญาหรือการลงโทษ) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงานของเรา ดังนั้น เราจึงถามว่าคุณจะไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือโดยตรงไปยัง บมจ. กรุงไทย แอกซ่า
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วันที่มีผลของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นี้จะถูกระบุไว้ในส่วนหัวที่ด้านบนสุดของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถูกแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสม
 
ไม่มีสัญญา
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดสัญญาใดๆ ระหว่าง บมจ. กรุงไทย แอกซ่า และ ผู้สมัครงาน
 
การติดต่อกับบริษัทฯ
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบมจ. กรุงไทย แอกซ่า คุณสามารถติดต่อที่ สำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่ hrprivacy@gm.com
 
แจ้งความยินยอมของผู้สมัคร
ตามข้างต้นเลือก ข้าพเจ้ายอมรับ ข้าพเจ้ายินยอมอย่างแน่นอนที่จะเก็บการถ่ายโอน, การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าข้าพเจ้าเลือก ข้าพเจ้าปฏิเสธ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจ้างงานสนับสนุนจากเว็บไซต์นี้และจะต้องดำเนินการติดต่อGMโดยตรงเองเพื่อหาทางเลือกที่สามารถทำได้
 
ฉันเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอาจจะมีการเปิดเผยต่อหน่วยงานของบริษัทฯและหรือผู้ให้บริการแต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ้างงานและการใช้งานของเว็บไซต์นี้ฉันทราบว่าหน่วยงานของบริษัทฯและผู้ให้บริการของพวกเขาจะมีภูมิลำเนาในต่างประเทศหลายแห่งที่ไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับในประเทศของฉัน
 
ฉันยินยอมให้มีข้อมูลส่วนบุคคลของฉันที่สามารถระบุตัวตนได้เก็บไว้ในผู้สมัครกองกลางที่จะได้รับการพิจารณาในโอกาสอื่นที่อาจตรงกับความสนใจของฉันและคุณสมบัติภายในบริษัทในเครือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง